Conti Bilyalı Değirmen

Conti Bilyalı Değirmen
ALPY Conti Bilyalı Değirmenler, gerçek çikolata, kokolin, krema ve kaplamalık ürünlerin inceltme işlemini yapmaktadır.

ACB-500 Model Conti Biyalı Değirmen, Kazan içerisinde 1300 kg bilya olup makine kapasitesi pudra şekeri kullanılması durumunda 400-500 kg/saat’dir.

ACB-1000 Model Conti Biyalı Değirmen de; Kazan içerisinde 1800 kg bilya olup makine kapasitesi pudra şekeri kullanılması durumunda 800-1000 kg/saat’dir.

Conti Bilyalı Değirmene çikolata bir önceki makinenin (Ön Hazırlama Mikseri veya Servis Tankı) hız kontrollü pompasıyla sürekli olarak beslenir. Conti bilyalı değirmene kazan altından giren ürün bilyalar arasında incelerek üst çıkış ağzından ön stok tankına ve buradan da büyük kapasiteli stok tanklarına gönderilir.

Cidarlı paslanmaz kazanın ve cidarlı karıştırıcı grubunun sıcaklıkları otomatik olarak ayarlanan derecede sabit kalmaktadır. Makine çalışırken ürün sıcaklığına göre sisteme otomatik olarak soğuk su giriş çıkışı gerçekleşir.

Çıkan ürün kalınlığı giren ürün kalınlığına bağlı olarak yaklaşık 2/7 oranına kadar incelmektedir. (80-90 mikron → 22-25 mikron)